Diabetes vaikuttaa jalkaterveyteen monella tapaa: ääreishermoston toiminta häiriintyy ja verenkierto heikentyy, jalkaterän nivelten liikkuvuudet vähenevät ja lihaksisto heikentyy. Diabeetikon jalkaongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä jalkaterveyden säännöllinen seuranta on avainasemassa. Tähän liittyy diabeetikon omahoito-osaaminen ja motivaatio sen toteuttamiseen sekä tietoisuus diabeteksen aiheuttamista riskeistä jaloille.

Neuropatia

Kun ääreishermoston toiminta häiriintyy puhutaan neuropatiasta. Neuropatian eri muotoja ovat sensorinen, motorinen ja autonominen neuropatia. Kaikki neuropatian muodot altistavat diabeettisen jalan ongelmille, joista merkittävin ja vaikein on jalkahaava. 

Sensorinen neuropatia aiheuttaa jalkaterän suojatunnon heikentymistä. Jalkapohjan ylikuormittumisen ja ihovaurioiden aiheuttamaa kipuviestiä ei enää aistita normaalilla tavalla ja riski ongelman pahenemiselle lisääntyy oleellisesti. 

Motorisen neuropatian vaikutukset kohdistuvat jalkaterän nivelistöön ja lihaksistoon. Lihaksisto heikentyy ja surkastuu, nivelet jäykistyvät. Jalkaterän kyky vaimentaa iskutusta heikentyy.

Autonominen neuropatia johtaa esimerkiksi ihon kosteustasapainon häiriintymiseen. Ihon suojamekanismit ja rasituskestävyys heikentyvät ja iho on alttiimpi kuivumiselle, kovettumille ja halkeilulle ja erilaisille jalan infektioille.

Mikro- ja makroangiopatia

Veren pitkäaikainen kohonnut verensokeripitoisuus on yhteydessä myös jalkaterän ja säären alueen valtimoiden ja hiussuoniverkoston toiminnan häiriöille. Suonten ahtautuessa ja suonen mukautumiskyvyn heikentyessä alkaterän ja säären lihaksiston ja muiden kudosten ravintoaineiden ja hapensaanti vähenee. Tällä on suora vaikutus muun muassa ihon rasituskestävyyteen ja suojamekanismeihin. Infektioherkkyys kasvaa ja syntyneet ihovauriot paranevat normaalia hitaammin. 

Jalkaterapeutti voi arvioida sensorista neuropatiaa luotettavasti

Jalkaterapeutti voi arvioida sensorista neuropatiaa luotettavasti

Jalkaterän verenkierron tilaa arvioidaan mm. valtimopulsseja tunnustelemalla

Jalkaterän verenkierron tilaa arvioidaan mm. valtimopulsseja tunnustelemalla

Infektioherkkyys

Diabetekseen liittyy myös lisääntynyt herkkyys yleis- ja paikallisinfektioille. Jalkaterässä tämä liittyy lisääntyneeseen riskiin saada esimerkiksi kynsi- tai jalkasieni. Kyseisiä ihon ja kynnen infektioita tavataankin dibaeetikoilla yleisemmin kuin muulla väestöllä. 

Jalkaterapiapalvelut Askelman uusi palvelu - Diabeettisen jalan tutkimus ja hoito - sisältää kattavat tutkimukset, jolla selvitetään diabetesta sairastavan asiakkaan jalkaterveyden tila. Lisäksi käynti sisältää myös ihon ja kynsien perushoidon ajan puitteissa.

Arvioinnin ja löydösten perusteella saat jalkaterveytesi ylläpitoon ja ongelmien ennaltaehkäisyyn uutta tietoa ja omahoito-osaamista. 

Käynnillä tehdyt löydökset kirjaamme yhteenvedoksi. Halutessasi voit hyödyntää yhteenvetoa lääkärisi tai diabeteshoitajan vastaanotolla.

Diabeettisen jalan tutkimus ja hoito 75min - 95,00€

Jaa tämä sivu